Sms ExtraPro / CM Telecom B.V.

Uw Account Migratie

Deze pagina bevat belangrijke informatie over de migratie van uw Sms ExtraPro account naar CM.

What are the benefits of the new platform?

Here is a non-exhaustive list of the improvements:

 • Send SMS with your texts directly in your excel file.
 • Free Status reports.
 • No more extra cost for international sending.
 • Better description for the Status Reports
 • Possibility to send Unicode SMS.

 

Why are you migrating SMSExtraPro?

Sms ExtraPro

When we’ll migrate your account, we’ll also move all your contacts and directories. You’ll find your list and contacts on the new interface without doing anything. (More info about CMDirect contacts)

What will happen to my contacts?

Yes. Your available credits will be converted into CM Direct credits. On SMSExtraPro you had an amount in € which was deduced based on your sending (with status reports / without status reports / international SMS / local SMS). On CMDirect you’ll only have an amount of credits (1 credit = 1 SMS).

Will you transfer my credits?

SMSExtraPro will be moved to a new platform to benefit from the latest technologies. The new platform will allow us to easily add new options when it’s needed. Furthermore you’ll also have access to the status reports without any extra cost and you’ll also be able to send Unicode SMS directly from the new web interface.

No. The actual SMSExtraPro API will still be functional. You do not need to adapt your software to send SMS. But you’ll have to log on the new website when you want to purchase a SMS Pack. (You’ll log automatically on the new platform if you go through SMSExtraPro website.)

Should I adapt my software to be able to send SMS with the API?

Should I adapt my software to treat the Status Reports ?

Yes. The new platform allow us to provide more details regarding the delivery failures. Due to that we had to adapt our error codes scheme. You can find the list of the new codes on our help center.

Here is a non-exhaustive list of the features that won’t be available for the moment:

 • Forward Replies per email (in development)
 • Forward Replies per URL (in development)
 • Overview of the Sent SMS
 • SMS Export
 • Blacklisting
 • Contact export
 • Automatic Contact cleaning

Anything else that I should know?

Heeft u hulp nodig?

This sounds promising, can I already use the new platform?

Yes, you can already create an account on our website www.cmdirect.be ; please note that your contacts won’t be transferred automatically if you create an account yourself.

Waarom wordt mijn account naar CM gemigreerd?

Sms ExtraPro wordt naar een nieuw platform gemigreerd dat gebruikt maakt van de nieuwste technologie. Het nieuwe platform stelt ons in staat om nieuwe opties en functionaliteiten sneller uit te rollen. U heeft daarnaast gratis toegang tot de Status Reports en u kunt Unicode SMS berichten versturen vanuit de nieuwe web omgeving.

Welke voordelen heeft het nieuwe platform?

Hieronder zijn enkele verbeteringen:

 • Verstuur SMS direct vanuit Excel
 • Gratis Status Reports
 • Geen extra kosten meer voor internationaal berichtenverkeer
 • Verbeterde omschrijving van Status Reports
 • Mogelijkheid tot het verzenden van Unicode SMS

Wat gebeurt er met mijn contacten?

Al uw contacten en directories worden bij de migratie voor u overgezet naar CM. U hoeft hiervoor niets te doen, al uw contacten zijn straks beschikbaar in de nieuwe interface. Klik hier als u wilt weten hoe u uw Contacten bij CM kunt beheren.

Behoud ik mijn credits?

Ja. Uw huidige credits converteren wij naar CMDirect credits. Bij Sms ExtraPro werden uw credits gebaseerd op uw berichtenverkeer (met of zonder status reports, internationaal SMS of lokaal SMS). Bij CMDirect is alles inbegrepen in één credit/sms (1 credit = 1 SMS).

Moet ik mijn software aanpassen om SMS te versturen via de API?

Nee. U kunt gewoon uw huidige instellingen van Sms ExtraPro blijven gebruiken. U hoeft uw software dus niet aan te passen. Het enige waar u wel rekening mee moet houden is dat u moet inloggen op de nieuwe website om uw credits op te waarderen. U wordt automatisch doorgestuurd naar het nieuwe platform als u inlogt op de Sms ExtraPro website.

Moet ik mijn software aanpassen voor de Status Reports?

Ja. Het nieuwe platform geeft meer informatie over mislukte leveringen dan Sms ExtraPro. Om deze reden hebben we de waardes van de Errorcodes moeten aanpassen. U vindt alle nieuwe codes op de help pagina voor ontwikkelaars.

Wat moet ik nog meer weten?

Hieronder vindt u enkele functionaliteiten die nog niet direct beschikbaar zijn

 • Automatic Contact cleaning

Kan ik al gebruik maken van het nieuwe platform?

Ja. U kunt zelf alvast een account maken op deze pagina. Let op dat uw contacten niet automatisch worden overgezet als u zelf een account aanmaakt.